Меню сайту

11.05.2010

5 травня 2010 року вперше в Миколаїві на базі нашого навчального закладу Інститут педагогічної освіти i освіти дорослих НАПН  України відкрив Центр педагогічної майстерності.

Програма
теоретико-практичного курсу

Педагогічна майстерність як сукупність компетенцiй вчителя

Модуль 1.

Ключовi аспекти педагогічної майстерності вчителя як основа розвитку особистості учня.

Викладач: Зязюн Iвaн Андрійович, дійсний член НАПН України, доктор філософських наук, професор.

Модуль 2.

Комунiкативнi  компетентності вчителя.

Викладач: Лаврiненко Олександр Андрiйович, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри педагогічної майстерності Київського міського педагогічного університету ім. Б. Грiнченка.

Модуль 3.

Психологiчнi умови успішної професійної  дiяльностi вчителя.
Викладач: Помиткiн Едуард Олександрович, доктор педагогічних наук, завідувач вiддiлу педагогічної психології i психології  праці Інституту педагогічної освіти i освіти дорослих НАПН  України.

Модуль 4.

Педагогічний iмiдж як показник педагогічної майстерності вчителя.
Викладач: Отич Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, завідувач вiддiлу педагогічної  естетики та етики Інституту педагогічної освіти i освіти дорослих НАПН  України.

Миколаївська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел експериментальний навчальний заклад Всеукраїнського рівня «Академія дитячої творчості» Миколаївської міської ради Миколаївської області

МСШ «Академія дитячої творчості» створена як відгук на сучасні проблеми суспільства у складний час державотворення молодої незалежної України. Школа здійснює діяльність у напрямі розвитку творчої особистості дитини та її природжених здібностей і обдарувань, яка здатна до продуктивної позитивної самореалізації в умовах формування демократичної Європейської Держави. Результатом плідної праці педагогічного колективу став наказ МО і Науки України від 09.07.02 № 389 «Про надання статусу експериментального загальноосвітнього навчального закладу Всеукраїнського рівня середній спеціалізованій загальноосвітній школі мистецтв і прикладних ремесел м. Миколаєва» з визначенням проблемної теми: «Розвиток художньо – творчого мислення особистості на основі синтезу науки, філософії і мистецтв». Педагогічний колектив під керівництвом Академії педагогічних наук, Інституту педагогіки і психології в особі завідуючого лабораторією психології трудової і професійної підготовки, доктора психологічних наук Рибалка Валентина Васильовича, наукових консультантів - Коновець Світлани Володимирівни – старшого наукового співробітника відділу мистецької освіти, кандидата педагогічних наук та Демчишин Марти Степанівни – завідувачкою сектором суспільствознавчих дисциплін і культурознавства НМЦ середньої освіти Міністерства освіти і науки України розробили етапи експериментально – дослідницької роботи, які розраховані на 12 років.

Етапи експериментально – дослідницької  роботи:

I етап – 2002-2003р.р.    – функціонально - діагностичний;

II етап – 2003-2008р.р.   – впроваджувально - формуючий;

III етап – 2008-2013 р.р.  - узагальнюючий    

I етап – 2002-2003р.р. –функціонально – діагностичний:

   

  - опрацьовано Концепцію діяльності школи;

  - визначено основні напрямки експериментальної роботи;

  - створено умови для забезпечення відповідної науково-методичної бази закладу нового типу;

  - розроблено посадові інструкції згідно штатного розкладу;

  відкореговано модель керівництва  школи нового типу;

  проведено науково-методичну конференцію в рамках звіту в НМЦ  Міністерства освіти і науки України.

Підсумком реалізації першого  функціонально – діагностичного етапу стало проведення на базі школи спільно з науково-методичним центром середньої освіти МОН України Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми реалізації художньо-естетичної освіти профільного навчання».

II етап – 2003-2008р.р. – впроваджувально – формуючий.

   

  - відкореговано структуру методичної роботи закладу нового типу МСШ «Академія дитячої творчості»;

  - визначено завдання для третього ступеня навчання – профільна освіта;

  - проведено корекцію змісту навчальних програм відповідно до рекомендацій щодо викладання дисциплін художньо-естетичного профілю.

Шляхи реалізації

Створення оптимальної моделі навчально – виховного закладу  нового типу  для реалізації освітніх завдань, відповідно до стратегічного розвитку та процесу модернізації освіти в Україні.

Мета та завдання експерименту

На основі синтезу науки, філософії, мистецтв створити сприятливі психолого – педагогічні умови для розвитку природних обдарувань та здібностей учня, формування позиції життєвої компетентності .